หน้าแรกเกี่ยวกับบริษัทโปรดักร์ลูกค้าของเราติดต่อเรา
 
ผลิตและจัดจำหน่ายขวดแก้วใสและสีเหลืองอำพันผลิตและจัดจำหน่ายขวดแก้วใสและสีเหลืองอำพันผลิตและจัดจำหน่ายขวดแก้วใสและสีเหลืองอำพันผลิตและจัดจำหน่ายขวดแก้วใสและสีเหลืองอำพันผลิตและจัดจำหน่ายขวดแก้วใสและสีเหลืองอำพันผลิตและจัดจำหน่ายขวดแก้วใสและสีเหลืองอำพันผลิตและจัดจำหน่ายขวดแก้วใสและสีเหลืองอำพัน
บริษัท สยามกลาสอินดัสทรี จำกัด ผลิตและจัดจำหน่ายขวดแก้วใสและสีเหลืองอำพันซึ่งมีทั้งชนิดคอขวดแคบและกว้าง    
     Main Products >> ผลิตภัณฑ์หลัก
Products

บริษัท สยามกลาส อินดัสทรี จำกัด

ใช้เครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ทันสมัยล่าสุด โดยมีระบบคอมพิวเตอร์ช่วยในการบริหารจัดการ
แบบศูนย์กลาง ทำให้สามารถประหยััดพลังงานและแรงงานได้อย่างมาก อีกทั้งเพิ่มประสิทธิภาพ
ของโรงงานให้ยิ่งสูงขึ้น ด้วยเหตุผลดังกล่าว ยังผลให้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ มีคุณภาพสูงอย่างต่อเนื่อง


 ขวดยาและเครื่องสำอางค์
  ขนาดตั้งแต่ 15 จนถึง 500 มล.
  ทั้งสีชาและสีขาว
 
ขวดยาและเครื่องสำอางค์

ตัวอย่างผลิตภัณฑ์หลัก>>

ขวดเครื่องดื่มและขวดเบียร์
 ขวดเครื่องดื่มและขวดเบียร์
  ขนาดตั้งแต่ 100 จนถึง 750 มล.
  ทั้งสีชาและสีขาว
 
<<  ตัวอย่างผลิตภัณฑ์หลัก
 
   
   
 ขวดอาหาร
  ขนาดตั้งแต่ 60 จนถึง700 มล.
  ทั้งสีชาและสีขาว
 

ขวดอาหาร
<<  ตัวอย่างผลิตภัณฑ์หลัก