หน้าแรกเกี่ยวกับบริษัทกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ลูกค้าของเราติดต่อเรา
 
ผลิตและจัดจำหน่ายขวดแก้วใสและสีเหลืองอำพันผลิตและจัดจำหน่ายขวดแก้วใสและสีเหลืองอำพันผลิตและจัดจำหน่ายขวดแก้วใสและสีเหลืองอำพันผลิตและจัดจำหน่ายขวดแก้วใสและสีเหลืองอำพันผลิตและจัดจำหน่ายขวดแก้วใสและสีเหลืองอำพันผลิตและจัดจำหน่ายขวดแก้วใสและสีเหลืองอำพันผลิตและจัดจำหน่ายขวดแก้วใสและสีเหลืองอำพัน
บริษัท สยามกลาสอินดัสทรี จำกัด ผลิตและจัดจำหน่ายขวดแก้วสีขาวและสีชาซึ่งมีทั้งชนิดคอขวดแคบและกว้าง    
     Production Process   >> บริษัท สยามกลาส อินดัสทรี จำกัด

        Siam Glass Industry Co.,Ltd.


productionprocess
การผลิตแก้ว
ขบวนการผลิต

          การผลิตขวดแก้วมีขบวนการผลิตโดยเครื่องจักรที่ทันสมัยและควบคุมด้วยระบบอัตโนมัติ การนำกลับเศษแก้วมาใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตทำให้บรรจุภัณฑ์แก้วได้รับการยอมรับว่า เป็นวัสดุที่ช่วยลดปัญหาสภาพแวดล้อมและยังสนับสนุนการจัดการด้านอนุรักษ์พลังงานและทรัพยากรอีกด้วย 

โรงงานผลิตขวดแก้วของบริษัท
 
กำลังผลิต 
     โรงงานผลิตขวดแก้วของบริษัทตั้งอยู่บนพื้นที่ 40 ไร่ ประกอบด้วยสายการผลิตทั้งสิ้น 11 หน่วย มีความสามารถในการผลิตขวดแก้วขนาดตั้งแต่ 15 มล. จนถึง 750 มล. ทั้งสีขาวและสีชา 

โรงงานผลิตขวดแก้วของบริษัท
 
คุณภาพ 
     เพื่อให้ได้รับความพึงพอใจจากลูกค้า บริษัทได้นำระบบมาตรฐานคุณภาพ ISO9001 : 2000 มาใช้ในการผลิต และยังได้รับความร่วมมือในการสนับสนุนด้านเทคโนโลยีการผลิตขวดแก้วจากบริษัท นิฮอน ยามามูระ กลาส จำกัด ประเทศญี่ปุ่น
 
 
 

รักษ์โลก ด้วยการรีไซเคิล
      การนำขวดแก้วกลับมาใช้ใหม่ หรือ รีไซเคิล (recycle) กระทำได้
โดยนำขวดแก้วที่เลิกใช้แล้วมาเป็นวัตถุดิบในการผลิตขวดแก้วใหม่ ซึ่งเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรและพนักงาน อีกทั้งช่วยลดมลภาวะในสิ่งแวดล้อม การรีไซเคิลนี้สามารถนำแก้วมาหลอมละลายใช้ได้อีกหลายๆครั้งเพื่อทำการผลิตใหม่
โดยไม่ทำให้คุณภาพของแก้วสูญเสียไป  


 
  Recycle for the World   
รักษาโลกด้วยการรีไซเคิล